Портал захисту прав пацієнтів

Середа, 17 Січня 2018

Новини проекту захисту прав пацієнтів

УГСПЛ: обов'язкове медичне обстеження усіх громадян є порушенням прав людини «

В УГСПЛ заявляють, що обов'язкове медичне обстеження усіх громадян є безумовним порушенням прав людини.
Зокрема, відповідно до ст. 9 Основ законодавства про охорону здоров'я обмеження прав громадян у вигляді примусового медичного огляду або примусової госпіталізації, а також у зв'язку з проведенням карантинних заходів допускається тільки на підставах і в порядку, передбачених законами України. Тобто, такі питання не можуть регулюватися наказами міністерства.

Також у цьому документі у статті 43 відзначається, що згода пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників. За проектом наказу жодної згоди від громадян вже не потрібно.

Крім того, відповідно до ст. 284 Цивільного кодексу України фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років і яка звернулася за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. А надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою.

Щодо осіб, які згідно із законами зобов'язані були проходити періодичні медичні огляди, зокрема студенти, працівники шкідливого виробництва, вагітні і чорнобильці, то крім проходження своїх медичних оглядів, вони так само будуть змушені проходити і щорічний медичний огляд, який пропонується міністерством. А, отже, фактично вони будуть проходити цей огляд два рази.

Отже, на думку УГСПЛ, примусове щорічне медичне обстеження, що не затверджене законом, входить у суперечність із національним законодавством, є недопустимим у демократичних країнах, а також є порушення міжнародних зобов'язань, які взяла на себе Україна, зокрема ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини забороняється без наявності прямої загрози іншим особам застосовувати до особи будь-які медичні процедури без її згоди. Обов'язкове медичне обстеження є безумовним втручанням у приватне життя особи, що не має правового обґрунтування, зокрема, щодо необхідності таких дій.

Стаття 49 Конституції України гарантує кожному право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Ніхто не дозволяв МОЗ перетворювати право на обов'язок, досягаючи цим свої власні, очевидно, фінансові цілі. Замість того, щоб на практиці гарантувати медичну допомогу хворим, МОЗ впроваджує масштабні заходи для відвернення уваги від реальних проблем у дотриманні права на охорону здоров'я.

МОЗ передало наказ на реєстрацію до Мінюсту. УГСПЛ, у свою чергу, звернулася до Мінюсту з проханням не реєструвати цей наказ через порушення ним прав людини. У разі, якщо наказ все ж набуде чинності, УГСПЛ збирається оскаржити його в суді.
2010-09-10

[rss] [повернутися] [^]   


Читайте також

Підпишіться на розсилання

 
  
Консультації юриста

Поточне опитування

Чи довіряєте Ви лікарям?
так
ні
вимушений
ми ж подружжя)результати